flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Відповідно до Наказу голови Сумського апеляційного суду від 25 лютого 2021 року заступник голови суду Криворотенко В.І.:

- контролює ефективність діяльності апарату суду щодо забезпечення роботи судових палат;

- вивчає потреби і вносить пропозиції голові апеляційного суду щодо матеріально-технічного, інформаційно-аналітичного та кадрового забезпечення судових палат;

- забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду у  визначених цими зборами випадках;

- забезпечує ведення та аналіз судової статистики відносно кількості, своєчасності та якості розгляду місцевими загальними судами Сумської області справ і матеріалів кримінального та цивільного судочинства;

- забезпечує вивчення та узагальнення судової практики, визначає конкретних виконавців, сприяє ефективній реалізації матеріалів аналізів та узагальнень судової практики;

- реалізовує виконання вимог щодо підтримання кваліфікації й професійного рівня суддів;

- забезпечує надання місцевим загальним судам Сумської області методичної допомоги у застосуванні законодавства, вносить голові апеляційного суду пропозиції щодо визначення й запровадження нових форм і методів такої допомоги;

- організовує проведення загальних навчань суддів апеляційного суду, помічників суддів та працівників апарату суду;

- здійснює особистий прийом громадян;

- вносить голові апеляційного суду пропозиції щодо планування роботи апеляційного суду;

- бере участь у комунікаційній діяльності апеляційного суду, співпраці зі ЗМІ, недержавними організаціями та об’єднаннями громадян;

- вносить на обговорення суддів судових палат питання в межах своєї компетенції;

- контролює виконання рішень апеляційного суду в  кримінальних та цивільних справах, передачу справ на зберігання до архіву та дотримання норм щодо зберігання речових доказів у судових справах;

- контролює  претензійно-позовну роботу Сумського апеляційного суду;

- здійснює адміністративні повноваження голови апеляційного суду у разі його відсутності;

- здійснює повноваження секретаря судової палати з розгляду  цивільних справ у разі його відсутності;

- здійснює інші, визначені законом, наказом чи розпорядженням голови апеляційного суду адміністративні повноваження.