flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Заступник голови Апеляційного суду Сумської області Хвостик С.Г.:

- контролює ефективність діяльності апарату суду щодо забезпечення роботи судової палати у цивільних справах;

- вивчає потреби і вносить пропозиції голові апеляційного суду щодо матеріально-технічного, інформаційно-аналітичного та кадрового забезпечення судової палати у цивільних справах з метою підвищення якості судочинства;

- забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду у  визначених цими зборами випадках;

- забезпечує ведення та аналіз судової статистики відносно кількості, своєчасності та якості розгляду місцевими загальними судами Сумської області справ і матеріалів цивільного судочинства;

- забезпечує вивчення та узагальнення судової практики у цивільних справах, визначає конкретних виконавців, сприяє ефективній реалізації матеріалів аналізів та узагальнень судової практики;

- реалізовує виконання вимог щодо підтримання кваліфікації суддів цивільної палати у цивільних справах апеляційного суду та підвищення їхнього професійного рівня;

- організовує проведення загальних навчань суддів апеляційного суду, помічників суддів та працівників апарату суду;

- забезпечує надання місцевим загальним судам Сумської області методичної допомоги у застосуванні законодавства, вносить голові апеляційного суду пропозиції щодо визначення й запровадження нових форм і методів такої допомоги;

- здійснює особистий прийом громадян;

- вносить голові апеляційного суду пропозиції щодо планування роботи апеляційного суду;

- бере участь у комунікаційній діяльності апеляційного суду, співпраці зі ЗМІ, недержавними організаціями та об’єднаннями громадян;

- вносить на обговорення суддів судової палати у цивільних справах питання в межах своєї компетенції;

- організовує роботу експертної комісії апеляційного суду, створеної відповідно до Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи»;

- контролює виконання рішень апеляційного суду в цивільних справах та передачу справ на зберігання до архіву апеляційного суду;

- здійснює адміністративні повноваження голови апеляційного суду у разі його відсутності;

- здійснює повноваження секретаря судової палати у цивільних справах у разі його відсутності;

- здійснює інші, визначені законом, наказом чи розпорядженням голови апеляційного суду адміністративні повноваження.

 

Заступник голови Апеляційного суду Сумської області Матус В.В.:

- контролює ефективність діяльності апарату суду щодо забезпечення роботи судової палати з розгляду справ і матеріалів кримінального судочинства та справ про адміністративні правопорушення;

- вивчає потреби і вносить пропозиції голові апеляційного суду щодо матеріально-технічного, інформаційно-аналітичного та кадрового забезпечення судової палати з розгляду справ і матеріалів кримінального судочинства та справ про адміністративні правопорушення;

- забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду у визначених цими зборами випадках;

- забезпечує ведення та аналіз судової статистики відносно кількості, своєчасності та якості розгляду місцевими загальними судами Сумської області справ і матеріалів кримінального судочинства та справ про адміністративні правопорушення;

- забезпечує вивчення та узагальнення судової практики у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення, визначає конкретних виконавців, сприяє ефективній реалізації матеріалів аналізів та узагальнень судової практики;

- реалізовує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації й професійного рівня суддів судової палати з розгляду справ і матеріалів кримінального судочинства та справ про адміністративні правопорушення;

- забезпечує надання місцевим загальним судам Сумської області методичної допомоги у застосуванні законодавства, вносить голові апеляційного суду пропозиції щодо визначення й запровадження нових форм і методів такої допомоги;

- здійснює особистий прийом громадян;

- вносить голові апеляційного суду пропозиції щодо планування роботи апеляційного суду;

- вносить на обговорення суддів судової палати з розгляду справ і матеріалів кримінального судочинства та справ про адміністративні правопорушення питання в межах своєї компетенції;

- бере участь у комунікаційній діяльності апеляційного суду, співпраці зі ЗМІ, недержавними організаціями та об’єднаннями громадян;

- контролює виконання рішень апеляційного суду в кримінальних справах, передачу справ на зберігання до архіву та дотримання встановлених норм щодо зберігання речових доказів у судових справах;

- здійснює адміністративні повноваження голови апеляційного суду у разі його відсутності;

- здійснює повноваження секретаря судової палати з розгляду справ і матеріалів кримінального судочинства та справ про адміністративні правопорушення у разі його відсутності;

- здійснює інші, визначені законом, наказом чи розпорядженням голови апеляційного суду адміністративні повноваження.