flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ГРАФІК

особистого прийому громадян

керівництвом апеляційного суду Сумської області

 

Керівництво суду

Дні та години прийому

Місце прийому

 

Голова суду

Литовченко Наталія Олексіївна

 

кожної середи

з 8-00 до 17-00

 

вул.Г.Кондратьєва,28

м.Суми

3-й поверх

кабінет № 1

 

Заступник голови суду

Матус Валерій Вячеславович

кожного понеділка

з 8-00 до 17-00

(з питань організації розгляду кримінальних справ)

 

вул.Г.Кондратьєва,28

м.Суми

3-й поверх

кабінет № 2

 

Заступник голови суду

Хвостик Сергій Григорович

 

кожного  четверга

з 8-00 до 17-00

(з питань організації розгляду цивільних справ)

 

вул.Г.Кондратьєва,28

м.Суми

1-й поверх

кабінет № 31

Керівник апарату суду

Торгачова Людмила Василівна

 

кожного вівторка

з 8-00 до 17-00

(з питань роботи апарату Апеляційного суду Сумської області)

 

вул.Г.Кондратьєва,28

м.Суми

3-й поверх

кабінет № 5

 

Правила особистого прийому громадян в

Апеляційному суді Сумської області

1. Загальні положення

1.1. Правила визначають основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян в Апеляційному суді Сумської області.

1.2. Основними завданнями посадових осіб Апеляційного суду Сумської області, які здійснюють прийом громадян, є забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення та сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими вони звертаються до суду, відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції апеляційного суду.

1.3. Посадові особи апеляційного суду,   які здійснюють прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про звернення громадян», «Про державну службу», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Положенням про апарат апеляційного суду та цими Правилами.

2. Організація особистого прийому громадян

2.1. Загальна    організація   роботи щодо проведення особистого прийому громадян в Апеляційному суді Сумської області покладається на  провідного спеціаліста суду (по організації забезпечення роботи суду). Під час прийому громадян провідний спеціаліст взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату суду.

2.2. З метою забезпечення умов реалізації громадянами конституційного права на звернення, прийом громадян здійснюється головою Апеляційного суду Сумської області, його заступниками, керівником апарату суду без попереднього запису згідно з графіком,  що затверджується наказом голови суду та з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку суду.  Затверджений графік прийому громадян розміщується на веб-сайті суду та дошці оголошень  для вільного ознайомлення громадян.

2.3. За відсутності голови суду, його заступників, керівника апарату суду прийом здійснюють особи, які виконують їх обов'язки.

2.4. Вхід громадян на особистий прийом здійснюється з дотриманням Правил пропуску осіб до приміщення Апеляційного суду Сумської області та транспортних засобів – на територію суду.

2.5. Під час реєстрації громадян на особистий прийом з’ясовується його прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання та зміст порушеного ним питання.

2.6. Працівник апарату суду, який здійснює супровід прийому головою суду, його заступниками чи керівником апарату, опрацьовує документи, що подаються громадянами для обґрунтування своїх клопотань, скарг та пропозицій. Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що носять суто особистий характер і не стосуються предмета звернення.

2.7. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, Інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» проводиться першочергово.

2.8. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

2.9. Особистий прийом громадян здійснюється  в порядку черговості.

3. Порядок проведення особистого прийому громадян

3.1. Провідний спеціаліст суду (по організації забезпечення роботи суду)  або інший визначений працівник апарату суду забезпечує організацію прийому громадян протягом визначеного графіком часу. 

3.2. Особистий прийом громадян здійснюється керівництвом суду в присутності провідного спеціаліста (по роботі зі зверненнями громадян)суду, а в разі його відсутності – в присутності їх помічників.

3.3. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

3.4. Особистий прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюється на загальних підставах, у разі потреби - за участю перекладача.

 3.5. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються. 

3.6. У разі необхідності  голова суду, його заступники, керівник апарату суду  вправі вимагати документ, що засвідчує особу заявника, або підтвердження повноваження на представництво інтересів іншої особи.

3.7. На особистому прийомі громадян посадові особи суду розглядають подані матеріали, вивчають письмові звернення, заслуховують обґрунтування звернення та надають відповідно до чинного законодавства роз’яснення в межах своєї компетенції. 

3.8. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення порушених громадянином питань, голова суду, його заступники, керівник апарату суду можуть залучати до їх розгляду працівників  апарату суду, або одержувати від них потрібну інформацію.

3.9. У разі коли порушене питання вирішити безпосередньо під час особистого прийому неможливо через його складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмового звернення.

3.10. Подане громадянином під час особистого прийому письмове звернення розглядається в порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян», і реєструється згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 (зі змінами).

3.11. Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції апеляційного суду, посадова особа роз’яснює, до якого органу державної влади або управління, підприємства чи організації, чи установи доцільно звернутися, та сприяє цьому (повідомляє адресу, номер телефону тощо).

3.12. Повторний прийом громадян з питань, що вже розглядалися в апеляційному суді,  проводиться в тому випадку, якщо порушене питання не було вирішено по суті. 

3.13. До журналу обліку особистого прийому громадян вносяться дані про особу, яка звернулася, короткий зміст звернення, результат його розгляду.

 4. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян

4.1. Посадові особи апарату апеляційного суду несуть юридичну відповідальність, передбачену законодавством України за недотримання вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян».

4.2. Подання громадянином звернення, що містить наклеп і образи, дискредитує органи державної влади, органи місцевого самоврядування або їх посадових осіб, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інші протиправні дії, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством.